­

Uitnodiging rondgang Grondig boeren met maïs

28 juni 2017|

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. In de provincie Drenthe loopt daarom het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Maïs’. Maïstelers en loonwerkers worden uitgenodigd […]

Er is nog veel laaghangend fruit dat kan worden geplukt

18 mei 2017|

Ruwvoerspecialist Arie van der Wal van Agrifirm leverde als deskundige inbreng in de studiegroepen van VKNN. Aan de orde kwamen zaken als bodem en bodemgezondheid, bemesting, de kwaliteit van de zode en inkuiltechnieken. Bij alle aspecten gaat het om het […]

Met een betere efficiëntie is geld te verdienen

18 mei 2017|

Johan Temmink was als specialist mest en mineralen bij ForFarmers al betrokken bij de projecten Vruchtbare Kringlopen in de Achterhoek en Overijssel en is dat nu ook bij het project in Noord-Nederland. De KringloopWijzer is een belangrijk instrument voor de […]

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Lees meer
Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt. Samen met deskundigen worden studiegroepen, verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Lees meer
Wilt u mee doen? Dat kan! VKNN biedt sinds 1 september 2016 aan 300 melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om via studiegroepen vertrouwd te raken met de KringloopWijzer (KLW). Het project zet zich ook in op verdieping, vernieuwing en doorontwikkeling van opgedane kennis en resultaten. Met als doel een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau en dus lagere verliezen naar de omgeving van stikstof en fosfaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement. Lees meer
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is een initiatief van LTO Noord. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Wetterskip, Agrifirm, For Farmers, Waterschap Noorderzijlvest en LTO Noord maken het project financieel mogelijk. Lees meer

Partners