­

VKNN-deelnemer Hette Hettinga in Boerderij

7 november 2017|

Hette Hettinga uit Doniaga, Friesland is geïnterviewd door het magazine Boerderij. Samen met twee andere melkveehouders vertelt hij over de bewezen meerwaarde van het deelnemen aan een studieclub. 

Met deelname aan een studiegroep van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland wil Hettinga de […]

Deelnemers VKNN scoren op mineralenbenutting en bodemvruchtbaarheid

27 september 2017|

De resultaten van het eerste jaar Vruchtbare Kringloop Noord Nederland zijn bekend. Zo’n 200 melkveehouders in de drie noordelijke provincies houden zich onder andere actief bezig met goed bodembeheer, bemesting, beweiding, productie van goede kwaliteit ruwvoer en optimalisering van rantsoenen. […]

Kom naar de Kennisdeelmiddag op 7 september

28 juli 2017|

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland draait nu een jaar. Wat heeft deelname aan dit project de noordelijke melkveehouders opgeleverd? Op welke wijze kunnen we onze meststoffen en veevoeders efficiënter omzetten in gewas en melk? Hebben we betere producties met minder verliezen […]

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Lees meer
Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt. Samen met deskundigen worden studiegroepen, verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Lees meer
Wilt u mee doen? Dat kan! VKNN biedt sinds 1 september 2016 aan 300 melkveehouders uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de gelegenheid om via studiegroepen vertrouwd te raken met de KringloopWijzer (KLW). Het project zet zich ook in op verdieping, vernieuwing en doorontwikkeling van opgedane kennis en resultaten. Met als doel een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau en dus lagere verliezen naar de omgeving van stikstof en fosfaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement. Lees meer
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is een initiatief van LTO Noord. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Wetterskip, Agrifirm, For Farmers, Waterschap Noorderzijlvest en LTO Noord maken het project financieel mogelijk. Lees meer

Partners