Home 2018-05-07T14:07:35+00:00

Uit de praktijk

Deelnemer Bosch: Mijn doel is mijn gras beter te benutten

30 mei 2018|

Melkveehouder Jan Bosch uit het Friese Hallum zoekt naar het optimum in de combinatie vers gras en bijvoeding op stal. Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland geeft hem inzicht. 'Mijn doel is mijn gras beter te benutten en Vruchtbare Kringloop helpt [...]

Kleine maatregelen kunnen grote verschillen maken

17 mei 2018|

In de voorjaarseditie van het Infoblad Agrariërs publiceerde Wetterskip Fryslân een groot artikel over Vruchtbare Kringloop. Hierin geeft Jan Roelsma, planadviseur waterkwaliteit van Wetterskip Fryslân, aan dat de eerste positieve resultaten al zichtbaar zijn. Volgens Roelsma zijn naast economische argumenten, [...]

Verlenging project Vruchtbare kringloop Drenthe

24 april 2018|

Versterking toekomstbestendige Drentse melkveehouderij   Provincie Drenthe stelt een subsidie van 43.000 euro beschikbaar om het project Vruchtbare Kringloop in Drenthe komend jaar een vervolg te geven. Vruchtbare Kringloop stimuleert ondernemers te werken aan een duurzame en economische groei van [...]

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Lees meer
Het sluiten van kringlopen, dat is het doel van Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt. Samen met deskundigen worden studiegroepen, verdiepingsbijeenkomsten, pilots, demo’s en praktijkexperimenten georganiseerd. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Lees meer
Wilt u mee doen? Dat kan! VKNN biedt melkveehouders uit de provincie Friesland de gelegenheid om via studiegroepen vertrouwd te raken met de KringloopWijzer (KLW). Het project zet zich ook in op verdieping, vernieuwing en doorontwikkeling van opgedane kennis en resultaten. Met als doel een betere benutting van mineralen op bedrijfsniveau en dus lagere verliezen naar de omgeving van stikstof en fosfaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en daarmee het bedrijfsrendement. Lees meer
Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is een initiatief van LTO Noord. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord. De provincie Friesland, Wetterskip, Agrifirm, For Farmers en LTO Noord maken het project financieel mogelijk. Lees meer

Partners